Polski Komitet Energii Elektrycznej zaapelował do Rady Unii, by odrzuciła propozycję Parlamentu Europejskiego w sprawie terminu wejścia w życie rezerwy stabilizacyjnej (MSR). PKEE wyraża również wątpliwości w odnośnie przeniesienia do rezerwy stabilizacyjnej uprawnień do emisji uprzednio wycofanych z rynku w efekcie wdrożenia tzw. backloading’u.