Planowane w projekcie nowego prawa wodnego opłaty za pobór lub wykorzystanie wód niekorzystnie wpłyną na sektor energetyki wodnej oraz potencjalnie na energetykę opartą na otwartym systemie chłodzenia – uważa PKPP Lewiatan.