Towarowa Giełda Energii znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT. Według rozporządzenia wykonawczego do REMIT obowiązek raportowania danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych poprzez zorganizowane platformy obrotu wchodzi w życie 7 października 2015 r.