Mimo, że wynik głosowania w Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego nad nowelizacją dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej jest krokiem, który może doprowadzić do ograniczenia podaży uprawnień, rynek zareagował istotnym spadkiem cen – powiedział Paweł Jankowski, makler papierów wartościowych w firmie Consus.