Włoskie konsorcjum firm Termomeccanica Ecologia (lider) i Astaldi będzie wykonawcą instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która powstanie przy Elektrociepłowni Rzeszów. Zaproponowana przez firmy cena to prawie 285 mln zł.