Zarząd PGE Elektrownia Opole podpisał dzisiaj z konsorcjum Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW.