Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), wyniósł w styczniu br. 3,173 TWh. Stanowi to wzrost o 41,17 proc. licząc rok do roku.