Biorąc pod uwagę siłę nabywczą Polaków mierzoną wskaźnikiem PPS ceny energii elektrycznej i gazu dla odbiorców indywidualnych należały u nas w ubiegłym roku do jednych z najwyższych w Europie – pisze „Rzeczpospolita”.