9 lutego br. PEP – Farma Wiatrowa Mycielin, spółka zależna Polenergii, zawarła z Vestas-Poland umowy dostawy i instalacji oraz serwisu turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin.