Należące do Polenergii spółki Talia i Amon otrzymały w dniu dzisiejszym oświadczenia od Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej odnośnie wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów z farm Łukaszów i Modlikowice.