Polenergia kontrolująca dwie z dwunastu spółek, co do których Polska Energia – Polska Kompania Handlowa (PE-PKH) poinformowała o wypowiedzeniu umów na zakup energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów wydała oświadczenie w tej sprawie.