Konsorcjum z udziałem Polimeksu-Mostostalu nie złożyło końcowej oferty na spalarnię odpadów w Krakowie, ponieważ uznało to przedsięwzięcie za zbyt ryzykowne.