Polska zgłosiła chęć obrotu prawami do emisji CO2 na krajowej platformie, ale w początkowej fazie handel uprawnieniami ma się odbywać platformie UE – donosi „Rzeczpospolita”.