Przychody budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 2012 roku wyniosą 651 mln zł, w 2013 roku 2.848,0 mln zł, w 2014 roku 3.096,0 mln zł, w 2015 roku 3.406,0 mln zł, a w 2016 roku 4.014,0 mln zł – wynika z projektu założeń projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych opracowanego przez Ministerstwo Środowiska