Minister środowiska Maciej Grabowski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha podpisali porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) na lata 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu.