Władze Gliwic i Tauron Dystrybucja GZE zawarły porozumienie w sprawie opracowania wspólnej koncepcji oświetlenia Gliwic. Zakreślone na długi okres plany (które rozpoczęły się wraz z podpisaniem porozumienia z końcem 2011 r.) zakładają m.in. podniesienie jakości oświetlenia miasta.