Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata pt. Energetyka obywatelska w ustawie o OZE. W kierunku konsensusu politycznego w energetyce. Udział w niej wzięli posłowie, którym można zawdzięczać przegłosowanie w ustawie o OZE tzw. poprawki prosumenckiej. Zabrakło posła Andrzeja Czerwińskiego, który poprawce prosumenckiej w Sejmie mocno się sprzeciwiał.