Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) przedstawiła mapę wietrzności, którą określiła jako najdokładniejsze tego rodzaju narzędzie. Mapa jest dostępna on-line, a korzystanie z niej jest bezpłatne.