26 czerwca br. w Warszawie została założona organizacja pod nazwą Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI), której celem jest miedzy innymi reprezentowanie interesów branży biogazowej w procesie uzgadniania treści ustawy o OZE.