Z monitoringu URE wynika, że liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców instytucjonalnych z grupy taryfowej A,B,C w lutym 2012 r. wyniosła 2 966, a w marcu 2012 r. wzrosnąć do 4022. Natomiast wśród odbiorców indywidualnych (grupa taryfowa G) w lutym 2012 r. przeprowadzono 4 024 zmiany sprzedawcy, a w marcu 2012 r. liczba ta wzrosła do 4 694.