Między innymi ma ten sytuacji ekonomicznej Katowickiego Holdingu Węglowego oraz przyszłego inwestora dla spółki z prezesem KHW Zygmuntem Łukaszczykiem – rozmawiała „Rzeczpospolita”.