Prezes PGE Krzysztof Kilian uważa, że po decyzji akcjonariuszy o wyższej dywidendzie oraz w związku z wyrokiem SOKiK transakcja przejęcia Energi jest obecnie niewykonalna.