Prezes Tauronu Jerzy Kurella liczy, że akcjonariusze spółki na poniedziałkowym NWZ poprą emisję akcji o wartości 400 mln zł, skierowaną do Skarbu Państwa. Podwyższenie kapitału ma pomóc spółce realizować duży program inwestycyjny.