W opinii Prezesa URE Marka Woszczyka jednym z zagrożeń dla rozwoju inteligentnych sieci energetycznych jest opór ze strony tradycyjnych uczestników rynku. Jednocześnie według niego nie będzie efektu inteligentnych sieci bez aktywnego klienta – prosumenta.