W dniu 24 stycznia 2012 w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) Marek Woszczyk, Prezes URE został wybrany na przewodniczącego grupy roboczej CEER – Implementation, Benchmarking and Monitoring Working Group.