Tylko kilka tygodni sprawował funkcję prezesa ZE PAK Janusz Kaliszyk. Wczoraj spółka poinformowała o jego rezygnacji z zajmowanego stanowiska.