Prezydent zawetował ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej, przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020 – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Protokół dotyczy redukcji emisji CO2.