Spółka Infovide-Matrix poinformowała w raporcie giełdowym o konieczności utworzenia rezerwy na stratę kontraktową w związku z umową na wdrożenie Systemu Obsługi Sprzedaży w Grupie Energa.