Minister Skarbu Państwa w dniu 10 lutego 2012 roku podjął decyzję o przedłużeniu czeskiej spółce Energo-Pro wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki ZEW Niedzica.