Przedstawiciele Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego zamierzają zwizytować dolnośląskie gminy, na terenie których może powstać nowa kopalnia węgla brunatnego – donosi „Rzeczpospolita”.