Praca przedstawia podrozdział z aktualnie realizowanej pracy związanej z metodami rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych stosowanych w termomechanice płynów. W podrozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne wybranych przestrzeni matematycznych (w tym wypadku przedstawiono przestrzeń liniową), niezbędne w celu zrozumienia treści skryptu dotyczącego modelowania matematycznego zjawisk fizycznych. Wybrano prawa i zagadnienia matematyczne często wykorzystywane w numerycznym modelowaniu zjawisk fizycznych. Przykłady przedstawione w rozdziale mają na celu ułatwienie zromienia treści zawartych w opisie teoretycznym.

<a href="http://www.forum-energetyka.pl/pdfy/0000070.pdf"