Spółka Elektrownie Wiatrowe Karor ogłosiła przetarg na budowę elektrowni wiatrowej w Glińsku (woj. lubuskie) oraz na drogi dojazdowe do obiektu.