Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg na budowę instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok. Termin składania ofert mija 27 maja.