Poniżej przedstawiono ważniejsze przyczyny uszkodzeń kotłów energetycznych (1):

  • · korozyjne działanie ośrodka (wody, pary i agresywnych gazów)

korozja równomierna zachodzi w sposób powolny (normalne zużycie materiału), lub w sposób przyspieszony (np. w wilgotnej atmosferze)
korozja wżerowa występuje na wewnętrznych powierzchniach