W Polskich Sieciach Elektroenergetycznych będzie realizowane studium wykonalności dla rozwiązania, które ma wspomagać operatora w bilansowaniu systemu w związku rosnącą generacją wiatrową – informuje „Rzeczpospolita”.