PSE przedstawiło swoje stanowisko w sprawie publikacji związanych z nagraniem rozmowy Radosława Sikorskiego z Janem Kulczykiem, dotyczącej połączenia elektroenergetycznego z Ukrainą.