Polskie Sieci Elektroenergetyczne wybrały wykonawcę rozbudowy stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód. Prace wykona konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach i Energo-Systemu. Wartość oferty to 55,15 mln zł brutto.