W ciągu ostatnich 12 miesięcy Rafako zawarło Metso Power Oy umowy o łącznej wartości 53 mln euro.