Polska znalazła się na 56. miejscu na świecie pod względem szkód wywoływanych przez klęski żywiołowe związane ze zdarzeniami pogodowymi.