Niemal wszyscy mieszkańcy miast Unii Europejskiej są narażeni na zanieczyszczenie powietrza na poziomie uznanym za szkodliwy przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – wynika z nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).