Mimo obowiązywania unijnych regulacji południe Polski i niektóre nasze miasta, w tym Warszawa należą – obok Paryża czy Mediolanu – do miejsc o najsilniejszym zanieczyszczeniu powietrza w Europie – czytamy w „Atmospheric Chemistry and Physics”.