W dniu 7 stycznia Wiesław Piosik zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Enei ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r.