Przyjęcie deklaracji końcowej w sprawie zrównoważonego rozwoju, która zobowiązuje państwa do dalszej współpracy na rzecz budowy globalnej zielonej gospodarki – to główny wynik zakończonego szczytu Rio+20. Jednak oczekiwania przed szczytem były znacznie większe.