Rada Nadzorcza Enei rekomenduje wy­płatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 0,48 zł na jedną akcję – poda­ła spółka w poniedziałkowym komuni­kacie. Wcześniejsza rekomendacja za­rządu zakładała wypłatę ok. 0,24 zł na jedną akcję.