W poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) rozpoczął się montaż pierwszego z dwóch kotłów. Urządzenia o specjalnie dobranych parametrach, pozwolą na efektywny odzysk ciepła ze spalania odpadów.