19 listopada rozpoczęto testy połączenia elektroenergetycznego LitPol Link między Polską i Litwą, od stacji Ełk do stacji Alytus.