Rozwój branży OZE oraz termomodernizacja budynków pociągnie za sobą wzrost zatrudnienia. Według „Dziennika Gazety Prawnej” w tych branżach do 2020 roku może powstać ponad 300 tys. nowych miejsc pracy.