Laboratorium fotowoltaiczne RWE AGH Solar Lab, funkcjonujące przy Wydziale Energetyki i Paliw AGH zbadało wpływ zaćmienia Słońca na działanie testowej instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 40 różnorodnych paneli PV. W kulminacyjnym momencie zaćmienia, przy spadku natężenia promieniowania słonecznego z ok. 600W/m2 do 214W/m2, nastąpił spadek mocy badanej instalacji z 3,3kW do 1,12kW.