Zarówno Prezes URE jak i wytwórcy złożą skargi kasacyjne od niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć w sprawie wielomilionowych rekompensat za rozwiązanie kontraktów długoterminowych. Spór toczy się już o ponad 2 mld zł.