Sejm przyjął poprawki Senatu do znowelizowanej ustawy o działach administracji rządowej. Zgodnie z jedną z nich minister energii będzie brał także udział w kształtowaniu polityki energetycznej w UE. Celem zmian było dostosowanie ustawy do nowej struktury rządu.